Totes les entrades de sòcia

Fent arribar les propostes PRECAT20

Aquestes mesos hem estat treballant socis del cepa, la FPRC i la Comissió promotora de l’ECRZ en les propostes i prioritats que considerem que hauria d’incloure el PRECAT20 i EL PINFRECAT20. S’ha intentat difondre al màxim a partir de la participació on-line que ha disposat l’ARC, així com a través d’entrevistes a grups parlamentaris i mitjans de comunicació.

>>Vegeu propostes per a la participació on-line

>>Propostes desenvolupades de l’Estratègia Catalana Residu Zero

Anuncis

Assemblea 2014

2014_assemblea_cepaUna sortida als aiguamolls de Molins instructiva i agradable va enllestir l’assemblea anual del CEPA celebrada al gener. Varem gaudir de les explicacions de l’ornitòleg Sergi Sales, amb el que sempre es un plaer retrobar-nos. Va ser una assemblea agradable i positiva. Els socis actius van exposar un resum de les activitats realitzades el 2013 i les propostes per aquest 2014, els Cepes-locals també destacant l’estat del procés de l’Harmonia de Sant Andreu Palomar (que si tot va be, serà la futura seu del CEPA), que ja està a la recta final.

La Pedrera Berta: una història d’incompliments

El 24 de gener, el CEPA i la Plataforma Cívica de Defensa de Collserola (PCDC) denuncien el projecte d’abocador encobert a la Pedrera Berta, projecte d’abocador encobert que es pretén dur a terme al Parc Natural de la Serra de Collserola, entre els municipiabocadors del Papiol i Sant Cugat.

Varem presentar les al·legacions amb la col·laboració important de diferents socis del CEPA i altres col·laboradors. Ara es veu la hipocresia de les polítiques de residus del Govern, que per una banda presenten un nou Pla amb discurs d’apostar per la prevenció, la reducció de la petjada de carboni, economia circular, residus com a recursos,…però per l’altra banda donar suport i preveure en el nou Pla d’infraestructures aquesta “salvatjada ambiental” de convertir aquesta pedrera en un hábitat natural que gaudeix d’un règim de protecció especial com és el de Parc Natural, en un abocador.

Es tracta d’una activitat amb un fort impacte ambiental negatiu (15,885 hectàrees d’afecció real, 6.501.927m³ de rebliment total, 5.507.353m³ de rebliment amb residus amb un pes de 4.681.250,05 Tm a dipositar en un període d’activitat de 25 anys).

Les dades tècniques del projecte presentat són insuficients i no justifiquen la idoneïtat de l’espai proposat per desenvolupar-hi l’activitat; ans al contrari s’evidencia la fragilitat del terreny per ubicar una activitat d’aquesta magnitud que es troba dintre de l’espai protegit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

També s’està incomplint el principi de precaució perquè l’estudi presentat no analitza l’escenari definit per la substitució dels materials aprovats (terres i runes netes) per les bales de rebuig de l’Ecoparc a la Pedrera Berta. Tampoc no justifica per què l’abocament de bales d’Ecoparc a l’abocador Elena (Cerdanyola del Vallès) és considerada com a abocador de classe II mentre que les mateixes bales són considerades en aquest projecte com a material inert de rebliment. Entenem que l’administració catalana no podria justificar raonablement aquesta paradoxa en cas d’acceptar aquest projecte. Adjuntem les al·legacions