Urbanisme inadmissible als espais funcionals de Collserola, a la vall de Sant Just Desvern.

La urbanització de luxe que es proposa al sector de la Bonaigua: vestir de verd la riera per poder construir més de 20000m2 d’edificació nova. 

El Pla Especial de Protecció de Collserola PEPNat preveu preservar els espais funcionals entre el parc natural i l’espai urbanitzat (vegeu: https://www.parcnaturalcollserola.cat/pdfs/PEPNat/annex/Annex_02_Fitxes_espai_funcional.pdf fitxa CO2 pàg. 59), però els interessos econòmics especulatius continuen afectant la vall de Sant Just. Després de la destrossa del sector Garrofers, entre l’institut i can Mèlic, torna una nova amenaça d’urbanització. L’Ajuntament de Sant Just Desvern assegura que no es pot aturar, només “transformar”. Ens presenten la foto del sector de la Bòbila edificat amb uns blocs de pisos enormes i després ens presenten altres alternatives amb la riera reverdida, en part enjardinada, i en part naturalitzada. 

El passat dijous hi va haver una primera jornada de participació ciutadana on es va explicar la proposta presentada pels promotors, i les opcions alternatives que han treballat administracions i arquitectes. Es demana que el proper dijous 23 la gent decideixi entre les 4 opcions explicades a: http://santjust.cat/repensem_bonaigua/ 

Totes les opcions impliquen una enorme edificació de la vall en tot el sector de la Bonaigua. Als participants de la sessió anterior no els va agradar cap proposta, entre els quals Alnus- Ecologistes de Catalunya, ja que no estan suficientment documentades ni justificades. Es troba a faltar la proposta d’edificació 0, amb el cost econòmic que pugui suposar de compensació als propietaris que van adquirir els drets edificatoris quan l’ajuntament va aprovar el pla a principis de segle!.

Continua la lectura de “Urbanisme inadmissible als espais funcionals de Collserola, a la vall de Sant Just Desvern.”

Acte d’inauguració de l’exposició “La biodidersitat de la fauna a Canet de Mar”

L’acte ha tingut lloc dimarts 14 de març de 2023 a les 19h. L’exposició es podrà visitar del 14 al 18 de març de les 17h. a les 19h.

El greu retrocés ambiental de Molins i les actuacions per solucionar-ho.

La percepció que els darrers anys de governs municipals han comportat un fort retrocés de la qualitat ambiental de la vila, ha portat la PCDC a organitzar un acte al Centre Excursionista de Molins per tractar alguns dels temes més rellevants per revertir la davallada ambiental.

L’ajuntament de Canet desestima totes els al·legacions per preservar l’espai agroforestal dels Ametllers.

Nou exemple del sotmetiment del patrimoni ambiental als interessos urbanístic. Això sí, d’aquí quatre dies estaran fent publicitat enganyosa i demanant el vot al poble de Canet.

Recordem la informació per a què tothom en tregui conclusions. Cal barrar el pas en aquesta política especulativa contra el medi natural: senyors del govern municipal, som davant d’una emergència ambiental i imposeu les velles receptes del creixement urbanístic a costa de la natura, incompetents!.

al-legacions-pau-4-cepa-i-ceac // notificacio-peu-recurs-generic_8-prp2023-25

El CEPA-EdC formem part de la CEAC de Canet. L’octubre de 2022 vam presentar al·legacions als projectes d’urbanització i compensació per instal·lar un nou Institut a l’espai agroforestal dels Ametllers, més una proposta alternativa. Ara han desestimat TOTES les al·legacions sense cap informació ni argument tècnic ni social per justificar-ho. Construir l’institut als Ametllers agredeix l’espai natural i agrari per afavorir interessos lucratius de particulars. Hi ha alternatives més favorables per l’interès del poble.

El regidor d’urbanisme respon amb unes declaracions sobre biodiversitat que exhibeixen una absoluta manca de coneixement que confirma que solament s’escolten a sí mateixos!. L’única resposta que coneixen és desacreditar els ciutadans que qüestionem polítiques depredadores del territori. Però seguirem lluitant; oh, i tant que ho farem!!

Cal actuar per recuperar la zona humida de les terreres de Vacamorta a Corçà i Cruïlles, Baix Empordà.

La Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) i el CEPA-EdC hem presentat una demanda raonada adreçada al govern (DGPAiMN; ARC i Secretaria d’Acció Climàtica) per a què s’activin els treballs per preservar tota la zona humida de les terreres: ESCRIT per Marc Vilahur

Demanem que també es recuperin les basses enterrades il·legalment per les obres de l’abocador il·legal del qual s’han iniciat els treballs de buidatge segons sentència judicial definitiva. Avui solament algunes de les basses de Corçà estan incloses a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya, però cal incorporar les de Cruílles i les que van ser enterrades il·legalment per les obres de l’abocador.

Continuem les accions populars per preservar l’Olla del Rei.

Dissabte 18 de febrer de 2023 de 10h a 12h “Salvem l’Olla del Rei” farem una activitat de replantació de flora autòctona a l’espai on la ciutadania vam aconseguir desmantellar l’inici de la construcció d’un nou edifici en la zona que ara ha estat inclosa per la Generalitat en la proposta d’ampliació de la ZEPA Delta del Llobregat.

Per conèixer els detalls de la convocatòria podeu consultar: https://olladelrei.wixsite.com/olladelrei/event-details/plantada-i-recuperacio-de-flora-autoctona-a-lolla-del-rei

Resum de la sortida ornitològica a la riera de Vallvidrera.

Aquí podeu llegir el resum del que vam poder observar els participants: 2023-01-14_resum-sortida-ornitologica

Debat per defensar el medi al casal l’Escorça de Molins de Llobregat.

El CEPA-EdC impulsem aquest debat amb diverses entitats de Molins per donar resposta a la degradació ambiental i les polítiques de creixement i destrucció de la natura i la qualitat de vida que imposa l’ajuntament de Molins amb el suport d’institucions que haurien de protegir la salut del medi i les persones.

Ecologistes de Catalunya denunciem al Parlament el desviament d’una part del Fons del Patrimoni Natural per usos aliens a la preservació de la biodiversitat.

221121_ndp_parlament_fpn_xcn

Alertem contra el blanqueig de l’impacte de les obres de Llicorelles sobre la riera de Vallvidrera i el parc natural.

La Plataforma per la Defensa de Collserola (PCDC), juntament amb SOS la Rierada i Stop Llicorelles hem presentat una demanda de rectificació del conveni de custòdia “Conveni de col·laboració per a la custòdia del territori a la finca de les Llicorelles, Molins de Rei” signat per l’ajuntament de Molins i la Societat Catalana d’Herpetologia amb el vist-i-plau del parc de Collserola. La demanda s’argumenta en base al document d’anàlisi i propostes del conveni que podeu consultar:

informe-custodia-llicorelles_05_11_2022-1

Continua la lectura de “Alertem contra el blanqueig de l’impacte de les obres de Llicorelles sobre la riera de Vallvidrera i el parc natural.”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

A %d bloguers els agrada això: