Vols aportar al material d’educació ambiental del cepa?

  Proposta de mercenatge per millorar els materials d’educació ambiental  a les escoles. 

Estem en un bon moment per a fer les tasques de millora dels materials, ja que les escoles estan finalitzant el curs. 

S’han millorat alguns materials amb el suport de Retorna i algun soci individual. 

Vols participar en seguir millorant  la majoria de materials?
cepa@pangea.org

La proposta de mercenatge

Anuncis

Visita a la Planta triatge de Molins De Rei #residus #residuminim

  Visita a la Planta de triatge de Molins organitzat pel CEPA.

Socis del CEPA, regidor de la CUP de Molins, persones de l’equip de la FPRC i de Retorna vam visitar la Planta de Triatge del Model Residu Mínim.

S’ha realitzat una millora important de la infraestructura, la qual cosa el cepa i els ajuntaments RM hem estat demanant des de fa més de 10 anys i finalment es van realitzar, amb l’objectiu de millora l’eficàcia de la recuperació d’aquesta infraestructura que tria la fracció inorgànica i envasos. 

Projectes de Gestió de #residus per a subvencions de l’ARC @residuscat

  Us presentem l’oferta del cepa per realitzar projectes pels ajuntaments per demanar subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per a la millora de la recollida de la fracció orgànica. 

Ja són 30 ajuntaments que ho han estudiar i alguns ens han respost afirmativament. 

Proposta en PDF

#eleccionsmunicipals – Municipis de les comarques de #Barcelona presenten el Decàleg de propostes per avançar cap al #ResiduZero

foto RP 213 d’abril de 2015

Al col·legi de periodistes de Catalunya a Barcelona, diversos municipis han presentat el Decàleg de propostes de l’Estratègia Catalana Residu Zero per les properes eleccions municipals, amb l’objectiu que les diferents candidatures de les comarques barcelonines les puguin incorporar totalment o parcialment en els seus programes electorals.

Continua llegint #eleccionsmunicipals – Municipis de les comarques de #Barcelona presenten el Decàleg de propostes per avançar cap al #ResiduZero

#eleccionsmunicipals -Municipis de les comarques gironines a Girona presenten el Decàleg de propostes per avançar cap al #ResiduZero

IMG_0017Al col·legi de periodistes de Catalunya a Girona, els municipis de Celrà, Girona, Cruïlles, Sant Jaume de Llierca, han presentat el Decàleg de propostes de l’Estratègia Catalana Residu Zero per les properes eleccions municipals, amb l’objectiu que les diferents candidatures de les comarques barcelonines les puguin incorporar totalment o parcialment en els seus programes electorals.

Continua llegint #eleccionsmunicipals -Municipis de les comarques gironines a Girona presenten el Decàleg de propostes per avançar cap al #ResiduZero

Barcelona cap al #residuzero: Debat electoral: com passem de gestionar #residus a gestionar #recursos?

Dimarts 28 d’abril a les 19:00

Ateneu L’Harmonia – Casal de Barri de Sant Andreu
Carrer de Sant Adrià, 20

Amb la presència de representants de CiU, PSC, ERC, CUP i BeC

L’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ), el CEPA-EdC i la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) han organitzat un acte per debatre el futur de la gestió de residus a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu d’avançar cap al Residu Zero.

En el cas de la ciutat de Barcelona aquest objectiu és especialment rellevant perquè, gairebé sis anys després d’haver desplegat la recollida selectiva de totes les fraccions exigides per la llei de residus, estem estancats al voltant del 35%; és igualment preocupant el fet que la quantitat d’impropis tant a la matèria orgànica com als envasos lleugers supera el 25%.

Aquest estancament comporta el manteniment dels impactes ambientalsque generen abocadors i incineradores on van a parar la major part dels residus produïts a Barcelona, una pèrdua d’oportunitats econòmiques per la indústria del reciclatge i un malbaratament des pressupostos públicsperquè s’està gastant diners en recollir residus barrejats i dur-los a tractar quan podrien esser reciclats amb alta qualitat i finançats pels sistemes integrats de gestió si fossin recollits selectivament.

D’altra banda, segons la proposta de programa de gestió de residus que està impulsant l’Agència de Residus de Catalunya, Barcelona hauria d’assolir una recollida selectiva del 60%, l’any 2020. Es tracta d’un repte a curt termini que permetria avançar en el camí cap al Residu Zero però per a aconseguir-ho cal identificar espais de consens entre partits i ciutadania sobre propostes de canvi de la gestió de residus a la ciutat.

Per centrar el debat s’ha elaborat un document de diagnosi, propostes i preguntes concretes. El podeu descarregar des d’aquí:

http://cepa.cat/docspcrr/diagnosi%20debat%20RZ.pdf

A partir del debat elaborarem un document de resum que reflectirà el posicionament de cadascuna de les candidatures a les següents preguntes:

1. Millorar la recollida selectiva
 – Esteu d’acord a implantar un sistema de pagament per generació i recollida porta a porta de totes les fraccions de residus comercials? 
 – Esteu d’acord a avaluar la viabilitat de la recollida porta a porta dels residus domèstics i estendre-la al màxim de barris de Barcelona on sigui possible? 
 – Esteu d’acord a ampliar els materials recollits al contenidor groc a productes “no envàs” de plàstic i metall? 
 – Esteu d’acord a establir un objectiu de reduir el rebuig a menys de 200 kg/hab/any a final de legislatura i a menys de 150 en dues legislatures? 

2. Potenciar la prevenció i la reutilització
 – Esteu d’acord a promoure la reutilització facilitant l’accés d’empreses d’economia social als productes reutilitzables i regularitzar la recuperació de ferralla? 
 – Esteu d’acord a marcar l’objectiu d’eliminar l’ús d’elements no reutilitzables o biodegradables a les dependències i espais municipals? 

3. Liderar canvis polítics
 – Esteu d’acord a renunciar a la incineració d’aquí a 2020 sempre que no impliqui un augment de l’abocament de residus? 
 – Esteu d’acord que l’Ajuntament de Barcelona adopti un paper de lideratge i representació dels ens locals en el debat i redacció d’aquesta Llei? 

4. Acord pel Residu Zero
– Esteu d’acord a formar part d’un pacte polític pel Residu Zero que reculli, com a mínim, els objectius marcats en aquest document?

La candidatura @DecidimRipollet inclourà en el seu programa els 10 punts proposats des de l’Estratègia Catalana Residu Zero #residus #residuzero

IMG_3263Els companys del COP-Compromís per Ripollet han fet coalició amb altres grups polítics per presentar-se una vegada més a les eleccions municipals. El nom de la candidatura és Decidim Ripollet i des d’aquesta s’estan fent un seguit de tallers per a preparar el programa de manera participativa. El dissabte 21 d’abril es va fer una sessió sobre residus i neteja urbana en el que hi vam participar. A Ripollet tenen el problema que els genera l’Ecoparc II, una instal·lació que els hi causa molèsties i pudors degut a la seva dimensió exagerada i a la quantitat de residus que han de tractar i que no han estat separats en origen.

La sessió va ser molt interessant donat el nivell de coneixement de la problemàtica dels residus amb que ja compten en aquesta ciutat. Hi ha força ganes de plantejar un canvi de sistema i entrar a fons en demanar transparència i explicacions sobre que passa amb l’Ecoparc de Montcada i que tenen a tocar.

En aquesta trobada és va decidir que la candidatura Decidim inclourà en el seu programa els deu punts proposats des de l’Estratègia Catalana Residu Zero i, per tant s’hi compromet a impulsar-los si arriba al govern de l’Ajuntament.

Un fet interessant que es va plantejar és que, a través de les candidatures independents del Vallès, s’estan coordinant sota el nom de Plataforma Vallès Net tot de veïns dels municipis de la comarca que tenen problemàtiques derivades per la gestió dels residus. Caldrà que des de CEPA seguim donant tot el nostre suport a aquesta renovada plataforma.

cepa.cat

%d bloggers like this: