Destrucció de la zona humida de l’Olla del Rei, a Castelldefels

L’Olla del Rei va ser incorporada a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya l’any 2012 a demanda de la Universitat Politècnica de Catalunya però sense incloure els entorns de llevant qualificats com a urbanitzables. Ara, s‘ha iniciat una brutal actuació en la zona semiinundable a l’entorn de l’estany qualificada com urbanitzable: s’ha tancat la zona…