Conseller Rull faci complir les sentències que obliguen a buidar l’abocador il·legal de Vacamorta

Respostes de l’Ajuntament de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, la PAAC i el CEPA_EdC al Conseller sobre la seva intervenció al Parlament el 22 de juliol de 2016, sobre els preguntes de l’abocador de Vacamorta.

Des de que es va tancar l’abocador de Vacamorta el 2014, estem esperant que “es buidi”, ja que el que manen les sentències que anul·len llicències d’activitat és recuperar els espais afectats tal i com estaven abans de modificar-los.
En el cas de Vacamorta doncs s’haurien de treure 2 milions de tones de residus abocats il·legalment.Amb la intenció de conèixer les intencions del nou Conseller -Josep Rull-, l’Ajuntament de Cruïlles –Monells -Sant Sadurní de l’Heura, el CEPA-EdC (Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya) i la PAAC (Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles) li vam preguntar com i quan es començaria a restaurar l’entorn de les Terreres de Vacamorta, ja fa uns mesos per escrit, a través del grup parlamentari de la CUP.

 En data 22 de juliol de 2016 el Conseller ens ha respost sense cenyir-se a la realitat, perquè no esmenta que l’abocador ha originat sistemàticament sentències desfavorables, que motiven que des de la primera autorització s’hagi declarat nul.

 Quan en realitat L’abocador està tancat en sentència ferma del TS (14-2-2014) que anul·la la llicència atorgada pel Conseller Ramon Espadaler (CiU) del 10-4-2003, i obliga a l’Administració a restaurar la zona com estava abans de l’acte recorregut.

 El Conseller tampoc reconeix que el Pla Especial ha estat declarat nul de ple dret per Sentència ferma recent del Tribunal Suprem i que l’autorització ambiental de 2012 ha estat declarada nul·la per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a finals de 2015, encara que recorreguda per Recuperació de Pedreres SL (RPSL), està pendent de resolució en el TS.

 El Conseller admet que després de 14 anys de lluita desigual: administració a favor de mantenir l’abocador “contra veïns afectats (PAAC)“ i que l’administració ha perdut, i per molt que no vulguin hauran de fer cas a la justícia.

–La Generalitat ha estat sempre (14 anys) – en tots els contenciosos – al costat de l’empresa de l’abocador RPSL -amb Gustavo Buesa de gestor-, mai ha estat al costat dels veïns perjudicats.

Des de la primera sentència del TSJC, el 30 de desembre del 2002, a favor de la PAAC, (que va anul·lar la llicència d’activitats atorgada pel Conseller Felip Puig, per motius urbanístics i per motius de perillositat a la salut a les persones, ja que la instal·lació està a 400m d’eon viuen més de 700 persones (urbanització del Puigventós) quan havia d’estar a més de 2000m, segons la llei del RAMINP), fins a la 5ª sentència el 14-2-14.

 –Li preguntem sobre la zona humida -13 basses- de les terreres de Vacamorta , desapareguda en la pràctica totalitat tres anys més tard de la concessió de la primera llicència , el 14 de febrer del 2000, (pag.2, recurs 668/2003 PAAC )

La resposta que dóna el Govern …”Les zones humides a què es fa referència, que majoritàriament segueixen existint, són artificials, producte de les extraccions històriques d’argila.”… no és veritat, no segueixen existint ja que s’han tapat il·legalment amb les terres extretes per fer el forat de l’abocador, i encara que foren creades artificialment, s’havien de protegir, tal i com diu la llei :

  “Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas”, “Los estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial” ((pag.6, recurs 668/2003 PAAC ).

 –Quan el Conseller diu : “També, cal dir que el dipòsit de Vacamorta és de classe II i, per tant, està preparat per admetre residus no perillosos; en aquest sentit, durant l’explotació l’entrada de residus ha estat sotmesa als autocontrols previstos per la normativa i al règim d’inspeccions de l’Administració “…

 El Govern queda ben retratat per que ha permès l’entrada de “residus perillosos” (plantes de desballestament de vehicles”, els quals són potencials portadors de contaminats orgànics de síntesi d’alta toxicitat, “residus… de plantes de depuració i potabilització, residus no permesos (8.616,76 Tm de residus vinguts de l’Ecoparc 2 (2013), dels quals la majoria son matèria orgànica que és molt reactiva i generadora de sinergismes, d’olors i lixiviats contaminants )….. i residus “no especificats” tants com 55.021,85 TM.((pag.8/10, Info. pericial Dict. PAAC- Ajunt., febrer-16).

 Això se sap perquè s’han detectat en les analítiques de control de les aigües subterrànies, compostos derivats dels residus abocats. Aquestes dades coincideixen amb els registres d’entrada de l’abocador i confirmen la deficient impermeabilització del vas. (pag.8/10, Info. pericial Dict. PAAC- Ajunt., febrer-16)

 — Els dictàmens que l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) demana als col·legis oficials Ambientòlegs, Enginyers i Geòlegs de Catalunya al desembre del 2015 per presentar al TSJC diuen: … “per al plom i els AOX es superen els valors 25 i 10 vegades, respectivament” (pag.7 dictamen COAMB ),“una evolució progressiva a l’alça dels paràmetres de clorurs i conductivitat en el piezòmetre 2 (pag 15 dictamen COAMB )”,.. . “augment de la conductivitat 3 vegades més alta, augment dels clorurs.6 vegades més alts., sulfats 13 vegades més alts. (pag.5, 6, 27, dictamen COAMB ), es constata els anys 2012 i 2013,… “fet relacionat amb la infiltració de lixiviats”(pag 15 dictamen COAMB).

 Per tant no és cert, i aquestes dades ho indiquen, que …”el dipòsit compleix, en aquests moments, amb les prescripcions normatives que permeten garantir que no es produeix una afectació significativa a l’entorn.”…com diu la resposta del Govern.

 L’abocador no té ara cap tipus d’emparament legal, i el que cal es que el Tribunal estableixi ja com es restaura i quin és el termini necessari.

Els dictàmens encarregats per l’ARC als col·legis esmentats, es basen en informació parcial, amb llacunes d’informació per a efectuar una adequada diagnosi i que porten a afirmacions i conclusions gens fonamentades ni rigoroses, sense cap estudi concret ni econòmic, i no s’atén la complexitat d’anàlisis que requereix el cas.

 La postura de l’Ajuntament, la PAAC i el CEPA és que la restauració comporta l’extracció dels residus abocats il·legalment, el transport a un dipòsit controlat de residus autoritzat, aplicant les diferents tecnologies provades en d’altres abocadors de semblants característiques.  

 Cal doncs, una diagnosi rigorosa i independent per a realitzar un estudi que mesuri les millors i més adequades solucions per aconseguir la remediació de l’espai de Vacamorta com diuen les sentències guanyades per la PAAC i l’Ajunatment de Cruïlles.

Restem oberts l’Ajuntament, la PAAC, i el CEPA a una via de diàleg i col·laboració per fer complir les sentències en la remediació de l’espai ocupat per l’abocador il·legal i trobar solucions viables ambientalment per fer el compliment efectiu de les nombroses sentències. 

Per més informació:

Montse Tena (PAAC) 630 948 627

Mercè Girona (CEPA-EdC) 627 454 614

Baix Empordà, 28 de juliol de 2016

El Porta a Porta de Celrà

  Visita a Celrà per conèixer l’experiència de la recollida selectiva porta a porta.

El CEPA va organitzar la visita per la Regidora de Serveis i Medi Ambient Pilar Castillejo que també es diputada per la CUP. Visita molt ilustrativa i dins del marc de la redacció de l’estudi del “Pla local Residu Zero a Ripollet”. L’alcalde de Celrà, en Dani Cornellà, molt pedagògic i clar ens va estar explicant els resultats, beneficis i dificultats del funcionament d’aquest sistema, que funciona amb molts bons resultats de participació i econòmics. 

Millors usuaris de la deixalleria de Pallejà

  
El 4 de juny es va fer com cada any el lliurament als 5 millors usuaris de l’any 2015 de la deixalleria de Pallejà. Que un any més ha augmentat l’entrada d’usuaris i ha millorat els resultats de recuperació dels residus que aquest any ha estat del 69%. 

Denunciem corrupció en l’explotació de boscos públics al Parc Natural dels Ports

  Això abans era un bosc

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya denuncia, davant la Fiscalia, un possible cas de corrupció i de delicte ambiental relacionat amb l’ explotació d’un bosc públic al Parc Natural dels Ports, amb possible implicació de càrrecs del Departament d’Agricultura.

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha presentat, davant la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Provincial de Tarragona, una denúncia sobre un possible cas de corrupció i de delicte ambiental relacionat amb l’explotació d’un bosc públic del Parc Natural dels Ports.

Els fets s’inicien a finals de 2014, quan el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya va retirar les competències en matèria forestal a aquests Parc Natural, recuperant, així, el control absolut dels aprofitaments forestals en l’interior d’aquest espai protegit.
Amb aquesta actuació el Departament d’Agricultura pretenia canviar de rumb en la gestió forestal en l’interior del espai protegit, d’una gestió sostenible i adreçada a la conservació, a una gestió sota criteris mercantilistes, podent oferir així els valuosos boscos del Parc Natural, una de les millor masses boscoses del País, a les empreses de la fusta.

Nota

Diumenge 5 de juny Manifestació en defensa de l’Ebre a Barcelona

cartell-5J_BCN

El motiu de la Manifestació és demanar una  intervenció  ferma de la Comissió Europea defensant el delta de l’Ebre  en la revisió del Pla Hidrològic que s’ha de fer a Brussel·les properament.

Continua llegint

SESEÑA: CRÓNICA DE UN DESASTRE ECOLÓGICO Y DE SALUD PÚBLICA ANUNCIADOR

LAS PLATAFORMAS CONTRA LA INCINERACIÓN DENUNCIAMOS:

El cementerio de neumáticos de Seseña, considerado como el “cementerio” de este tipo más grande de toda Europa, ocupa 10 hectáreas (100.000 m²), de este terreno un 30% está en la Comunidad de Madrid, en Valdemoro, con 6 millones de neumáticos y 90.000 toneladas de peso.

Continua llegint

El conseller Rull s’entrevista amb la Federació Ecologistes de Catalunya i acorden crear un Fòrum Ambiental Català

edc      rull

1.- La Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), integrada per bona part de les entitats ecologistes amb un arrelament reconegut al territori, va manifestar al conseller la necessitat d’un canvi de paradigma en el model territorial, de preservació dels valors naturals, dels models de gestió de l’aigua, l’energia, dels residus, etc. que sigui un element clau en el camí esperançador del procés de construcció de la República catalana, tot bandejant les polítiques continuistes dels darrers governs.

Continua llegint